คณิตศาสตร์สูงชัน

คอมพิวเตอร์ POST และรหัสบี๊บ

รหัสเสียงบี๊บของคอมพิวเตอร์และปัญหา POST อื่นๆ หน้าประกอบด้วยความช่วยเหลือและข้อมูลรหัสบี๊บ AMI, Award, Dell, IBM และ Phoenix BIOS