คณิตศาสตร์สูงชัน

คือ-

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ E- รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

EAP-FAST

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ EAP-FAST รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

eBook

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ eBook (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

โหมดแก้ไข

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของโหมดแก้ไข รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

EEPROM

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ EEPROM (หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียวที่เขียนโปรแกรมได้แบบลบด้วยไฟฟ้า) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

บรรณาธิการ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของตัวแก้ไข รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

EIDE

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ EIDE (Enhanced IDE) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ไฟฟ้า

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของกระแสไฟฟ้า รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ธาตุ

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายขององค์ประกอบ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

พรอมต์คำสั่งยกระดับ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของพรอมต์คำสั่งที่ยกระดับของ Windows รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ใน

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Em รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

อีเมล

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของอีเมลหรืออีเมล รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ฝังตัว

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของการฝัง รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

อิโมติคอน

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของอิโมติคอน รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เข้ารหัส

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของการเข้ารหัส รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

Endian

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ endian รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แป้นวางสาย

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของคีย์ End รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

งานสิ้นสุด

คำนิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของงานสุดท้าย รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ENIAC

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ป้อน

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสิ่งที่ Enter และปุ่ม Enter หมายถึง รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง