คณิตศาสตร์สูงชัน

F1

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับแป้นฟังก์ชันแป้นพิมพ์ F1 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

F11

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับแป้นฟังก์ชันแป้นพิมพ์ F11 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

F10

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับแป้นฟังก์ชันแป้นพิมพ์ F10 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

F2

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับแป้นฟังก์ชันแป้นพิมพ์ F2 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

F12

คำนิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับแป้นฟังก์ชันแป้นพิมพ์ F12 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

F3

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับแป้นฟังก์ชันแป้นพิมพ์ F3 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

F4

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับแป้นฟังก์ชันแป้นพิมพ์ F4 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

F5

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับแป้นฟังก์ชันแป้นพิมพ์ F5 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

F6

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับแป้นฟังก์ชันแป้นพิมพ์ F6 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

F7

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับแป้นฟังก์ชันแป้นพิมพ์ F7 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

F8

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับแป้นฟังก์ชันแป้นพิมพ์ F8 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

F9

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ F9 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Facebook

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ FB (Facebook) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าจากโรงงาน

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของการตั้งค่าจากโรงงาน รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัยของครอบครัว

คำนิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ Microsoft Windows Family Safety รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แฟน

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของคำว่า Fan รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

อ้วน

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ FAT (ตารางการจัดสรรไฟล์) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ความทนทานต่อความผิดพลาด

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของความทนทานต่อข้อผิดพลาด รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แฟกซ์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของแฟกซ์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

FDD

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ FDD (ฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง