คณิตศาสตร์สูงชัน

สายไฟเบอร์ออปติก

คำนิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของสายเคเบิลใยแก้วนำแสง รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของไฟล์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของไฟล์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของแอตทริบิวต์ของไฟล์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

นามสกุลไฟล์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของนามสกุลไฟล์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ตัวอธิบายไฟล์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของไฟล์อธิบาย รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

การกระจายตัวของไฟล์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของการแตกไฟล์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบไฟล์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของรูปแบบไฟล์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ระบบไฟล์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของระบบไฟล์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ชื่อไฟล์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของชื่อไฟล์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แท็บไฟล์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของแท็บไฟล์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เติมที่จับ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของที่จับเติม รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Filmora

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ filmora รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

กรอง

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของตัวกรอง รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

นิ้ว

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของนิ้ว รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

Firefox

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ Firefox รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ระบบปฏิบัติการไฟ

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ Fire OS รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ไฟร์วอลล์

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของไฟร์วอลล์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

FireWire

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ firewire รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

มุมมองบุคคลที่หนึ่ง

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของมุมมองบุคคลที่หนึ่ง รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

หน่วยความจำแฟลช

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของหน่วยความจำแฟลช รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง