ฉันจะเรียงลำดับรายการใน Microsoft Excel ได้อย่างไร

Microsoft Excel

ใน Microsoft Excel คุณสามารถใช้, เรียง คุณลักษณะเพื่อดำเนินการหลายอย่างกับรายการข้อมูล โดยทั่วไปผู้ใช้จะดูค่าข้อความจำนวนมากตามตัวอักษรหรือจัดเรียงรายการตัวเลขตามลำดับจากต่ำสุดไปสูงสุดหรือจากสูงสุดไปต่ำสุด หากต้องการดำเนินการต่อ ให้ทำตามคำแนะนำในส่วนถัดไป

บันทึก

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดเรียงอย่างรวดเร็วขึ้นอยู่ในส่วนที่สองที่อยู่ด้านล่างของหน้า

การใช้ sort เพื่อจัดระเบียบรายการ

  1. ในเอกเซล ไฮไลท์ ค่าใน a คอลัมน์ ที่คุณต้องการจัดระเบียบ
  2. คลิก ข้อมูล ที่ด้านบนของหน้าต่างโปรแกรม
  3. คลิก เรียง ตัวเลือก
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เรียงตาม ตัวเลือกถูกตั้งค่าเป็นคอลัมน์ที่คุณเน้น หากมีชื่อส่วนหัวของคอลัมน์ คุณสามารถตรวจสอบ ข้อมูลของฉันมีส่วนหัว กล่องที่มุมบนขวาเพื่อใช้ชื่อส่วนหัวในตัวเลือกเรียงตาม
  5. ภายใต้ ใบสั่ง , คลิกลูกศรลง .
  6. ใน เมนูแบบเลื่อนลง ที่ปรากฏขึ้นให้เลือกตัวเลือกที่จัดเรียงข้อมูลตามที่คุณต้องการ
  7. คลิก ตกลง เพื่อจัดเรียงค่าที่ไฮไลท์ไว้

การเรียงลำดับใน Microsoft Excel

เคล็ดลับ

หากคุณต้องการจัดเรียงมากกว่าหนึ่งคอลัมน์พร้อมกัน หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 6 ด้านบนแล้ว ให้คลิกปุ่มเพิ่มระดับ แถวที่สองจะถูกเพิ่มลงในหน้าต่างการเรียงลำดับ ทำตามขั้นตอนที่ 4 ถึง 6 ด้านบนสำหรับแต่ละระดับใหม่ที่เพิ่มสำหรับการเรียงลำดับ

การใช้คุณสมบัติการเรียงลำดับด่วน

หากคุณต้องการจัดระเบียบข้อมูลของคุณตามลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย คุณสามารถใช้คุณลักษณะการเรียงลำดับด่วนได้ เน้นค่าที่คุณต้องการจัดเรียง จากนั้นบนแท็บข้อมูล คลิก click เรียง A ถึง Z ตัวเลือกหรือ เรียง Z ถึง A ตัวเลือก

วิธี Quick Sort ใน Microsoft Excel