คณิตศาสตร์สูงชัน

Linux คำสั่ง adduser และ addgroup

คำสั่ง Linux adduser และ addgroup รวมถึงตัวอย่าง adduser และ addgroup ไวยากรณ์ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งลินุกซ์ apropos

วิธีใช้คำสั่ง Linux apropos และข้อมูลพร้อมตัวอย่าง apropos ไวยากรณ์และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งลินุกซ์ apt

วิธีใช้คำสั่ง Linux apt และข้อมูลพร้อมตัวอย่างชุด ไวยากรณ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และวิธีใช้คำสั่ง set จากบรรทัดคำสั่ง

คำสั่งลินุกซ์ apt-file

วิธีใช้คำสั่ง Linux apt-file และข้อมูลพร้อมตัวอย่างชุด ไวยากรณ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และวิธีใช้คำสั่ง set จากบรรทัดคำสั่ง

คำสั่งลินุกซ์ apt-get

วิธีใช้คำสั่ง Linux apt-get และข้อมูลพร้อมตัวอย่าง apt-get ไวยากรณ์ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งความถนัดของลินุกซ์

วิธีใช้คำสั่ง Linux aptitude และข้อมูลพร้อมตัวอย่างความถนัด ไวยากรณ์ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

Bash ผูกคำสั่งในตัวin

วิธีใช้คำสั่ง Bash bind ในตัวและข้อมูลพร้อมตัวอย่างการโยง ไวยากรณ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และวิธีใช้คำสั่ง bind จากบรรทัดรับคำสั่ง

Bash ประกาศคำสั่งในตัว

Bash ประกาศวิธีใช้คำสั่งในตัวและข้อมูลพร้อมตัวอย่างการประกาศ ไวยากรณ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และวิธีใช้คำสั่งประกาศจากบรรทัดคำสั่ง

คำสั่ง Bash eval ในตัว

วิธีใช้คำสั่ง eval ในตัวของ Bash และข้อมูลพร้อมตัวอย่าง eval ไวยากรณ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และวิธีใช้คำสั่ง eval จากบรรทัดคำสั่ง

คำสั่ง Bash exec ในตัว

วิธีใช้คำสั่งในตัวของ Bash exec และข้อมูลพร้อมตัวอย่าง exec ไวยากรณ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และวิธีใช้คำสั่ง exec จากบรรทัดคำสั่ง

คำสั่ง bash ส่งออกในตัว

วิธีใช้คำสั่งเอ็กซ์พอร์ตในตัวของ Bash และข้อมูลพร้อมตัวอย่างการส่งออก ไวยากรณ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และวิธีใช้คำสั่งเอ็กซ์พอร์ตจากบรรทัดคำสั่ง

Bash getopts คำสั่งในตัว

วิธีใช้คำสั่ง getopts ในตัวของ Bash พร้อมตัวอย่าง getopts ไวยากรณ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และวิธีใช้คำสั่ง getopts จากบรรทัดคำสั่ง

Bash ให้คำสั่งในตัว

Bash ให้คำสั่งในตัวช่วยเหลือและข้อมูลพร้อมตัวอย่าง ไวยากรณ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และวิธีใช้คำสั่ง let จากบรรทัดคำสั่ง

คำสั่ง Bash mapfile ในตัว

วิธีใช้คำสั่ง mapfile ในตัวของ Bash พร้อมตัวอย่าง mapfile ไวยากรณ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และวิธีใช้คำสั่ง mapfile จากบรรทัดคำสั่ง

Bash อ่านคำสั่งในตัว

วิธีใช้คำสั่งอ่านในตัว Bash และข้อมูลพร้อมตัวอย่างการอ่าน ไวยากรณ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และวิธีใช้คำสั่งอ่านจากบรรทัดคำสั่ง

คำสั่ง Bash shift ในตัว

วิธีใช้คำสั่ง Bash shift ในตัวและข้อมูลพร้อมตัวอย่างกะ ไวยากรณ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และวิธีใช้คำสั่ง shift จากบรรทัดคำสั่ง

คำสั่ง Bash source ในตัว

วิธีใช้คำสั่งในตัวของ Bash และข้อมูลพร้อมตัวอย่างแหล่งที่มา ไวยากรณ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และวิธีใช้คำสั่งต้นทางจากบรรทัดคำสั่ง

คำสั่ง Bash ทดสอบในตัว

วิธีใช้คำสั่งทดสอบ Bash และข้อมูลพร้อมตัวอย่างการทดสอบ ไวยากรณ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และวิธีใช้คำสั่งทดสอบจากบรรทัดคำสั่ง