คณิตศาสตร์สูงชัน

นู๋

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ N รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ความละเอียดดั้งเดิม

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของความละเอียดดั้งเดิม รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

บานหน้าต่างนำทาง

คำนิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของบานหน้าต่างนำทาง รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

NBSP

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ NBSP (พื้นที่ไม่ทำลาย) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

รัง

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของการซ้อน รวมถึงลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล และข้อกำหนด

เน็ตบุ๊ก

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของเน็ตบุ๊ก รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ปาร์ตี้ Netflix

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของปาร์ตี้ Netflix รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

เน็ตมาสก์

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ netmask รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เครือข่าย

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของเครือข่าย รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบรรทัดใหม่

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของการขึ้นบรรทัดใหม่ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ไดรฟ์เครือข่าย

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของไดรฟ์เครือข่าย รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Nextel

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ nextel รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Nibble

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของแทะ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

NickServ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ NickServ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เกลียว

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ NIC (การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Nintendo DS

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ Nintendo DS รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

โหนด

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของโหนด รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เสียงรบกวน

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของเสียงรบกวน รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งที่ไม่สามารถดำเนินการได้

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของคำสั่งที่ไม่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ซอก

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ Nook รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง