คณิตศาสตร์สูงชัน

วัตถุ

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของอ็อบเจกต์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ล้าสมัย

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของสิ่งที่ล้าสมัย รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ออคโทธอร์ป

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ octothorpe รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ปุ่มสำนักงาน

คำนิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของปุ่ม Office รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คลิปบอร์ดสำนักงาน

คำนิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Office คลิปบอร์ด รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ออฟฟิศออนไลน์

คำนิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ Office Online รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ออฟไลน์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของออฟไลน์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Ogg

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ ogg รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

บนกระดาน

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของออนบอร์ด รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ช้อปปิ้งออนไลน์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของการช็อปปิ้งออนไลน์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

OnMouseOver

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ OnMouseOver รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เปิด

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ OOP (การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

บน

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ op (ผู้ดำเนินการ การดำเนินการ ความคิดเห็น หรือผู้โพสต์ต้นฉบับ) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เปิดซอฟต์แวร์โฆษก

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของซอฟต์แวร์ Open Broadcaster รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เปิดกราฟ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Open Graph รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

OpenOffice

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ openoffice รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

โอเพ่นซอร์ส

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของโอเพนซอร์ส รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

โอเปร่า

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของโอเปร่า รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

โอเปอเรเตอร์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของตัวดำเนินการ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

หน่วยความจำออปเทน

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของหน่วยความจำออปเทน รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง