วัตถุ

อัน วัตถุ อาจอ้างถึงสิ่งต่อไปนี้:

วัตถุ

1.โดยทั่วไปแล้ว an วัตถุ หมายถึงรายการใด ๆ ทั้งในโลกทางกายภาพหรือเสมือน ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ ถือเป็นวัตถุในโลกกายภาพ ในโลกเสมือนจริง เอกสาร , ไฟล์ , โฟลเดอร์ , ไอคอน , ภาพ ล้วนถือเป็นวัตถุ

สอง.ในคอมพิวเตอร์กราฟิก an วัตถุ หมายถึงรายการภายในกราฟิก เช่น วงกลมกราฟิก หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส

3.เมื่อต้องรับมือกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ วัตถุข้อมูล , ดู การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คำนิยาม

สี่.เมื่อพูดถึง HTML , ที่ แท็กใช้เพื่อกำหนด an วัตถุ ฝังตัว เป็น into หน้าเว็บ .