ล้าสมัย

ล้าสมัย

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี คำว่า obsolete หมายถึง a คอมพิวเตอร์ , ฮาร์ดแวร์ , หรือ ซอฟต์แวร์ ที่ถือว่าล้าสมัย ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป หรือไม่ผลิตแล้ว ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์รุ่น 80286 (286) ถือว่า ล้าสมัย เทคโนโลยี

ตัวอย่างฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัย

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างฮาร์ดแวร์บางส่วนที่ถือว่าล้าสมัยหรือไม่ค่อยได้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน