คลิปบอร์ดสำนักงาน

คลิปบอร์ดของ Microsoft Office

คลิปบอร์ดสำนักงาน เป็นคุณลักษณะของ Microsoft Office 2007, 2010 และใหม่กว่าที่ช่วยจัดการรายการที่คัดลอกได้มากถึง 24 รายการ (ข้อความและรูปภาพ) จากภายในแอปพลิเคชัน Office ข้อมูลจะถูกคัดลอกลงในคลิปบอร์ดของ Office ผ่านทาง แก้ไข เมนู, คลิกขวา เนื้อหาและการเลือก สำเนา หรือโดยการกดแป้นพิมพ์ลัด Ctrl+C .

เมื่อไหร่ คัดลอก เนื้อหาลงใน Office คลิปบอร์ด ระบบ Windows คลิปบอร์ด รวมถึงเนื้อหาที่คัดลอก ในขณะที่ Ctrl+C วางเนื้อหาลงใน Office คลิปบอร์ด ให้กด Ctrl+V น้ำพริก เนื้อหาจากคลิปบอร์ดของระบบ ไม่ใช่ Office คลิปบอร์ด

การวางเนื้อหาจาก Office คลิปบอร์ด คุณจะต้องเลือกเนื้อหาจากหน้าต่างคลิปบอร์ด ซึ่งมักจะอยู่ทางด้านซ้ายของแอปพลิเคชัน Office ถ้าปิด Office คลิปบอร์ด คุณสามารถเปิดใหม่ได้โดยการคลิก คลิปบอร์ด ใต้ บ้าน แท็บ . สำหรับ Publisher และ SharePoint Designer จะอยู่ภายใต้ found แก้ไข เมนูและชื่อ Office คลิปบอร์ด