คณิตศาสตร์สูงชัน

การตั้งค่าหน้า

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของการตั้งค่าหน้า รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เพนเทียม III

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Pentium III รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ขั้วต่อ P8 และ P9

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของตัวเชื่อมต่อ P8 และ P9 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แพ็คเก็ต

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของแพ็กเก็ต รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

หน้า

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของหน้า รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าหน้า Page

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของการตั้งค่าหน้า รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

สี

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ paint รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ปาล์มนักบิน

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของคอมพิวเตอร์ PalmPilot รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คอมพิวเตอร์ฝ่ามือ

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของคอมพิวเตอร์ปาล์มทอป รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

การจัดรูปแบบย่อหน้า

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของการจัดรูปแบบย่อหน้า รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

กระดาษติด

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของกระดาษติด รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ย่อหน้า

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของย่อหน้า รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

พอร์ตขนาน

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของพอร์ตขนาน รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมโดยผู้ปกครอง

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของการควบคุมโดยผู้ปกครอง รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

วงเล็บ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของวงเล็บ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

พาริตี้บิต

คำนิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของพาริตีบิต รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

พาร์เซ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของการแยกวิเคราะห์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

พาร์เซ

คำนิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของการแยกวิเคราะห์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

พาร์ทิชัน

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของพาร์ติชั่น รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

PassMark

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของรหัสผ่าน รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง