การจัดรูปแบบย่อหน้า

การจัดรูปแบบย่อหน้า

การจัดรูปแบบย่อหน้า คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อความที่ส่งผลต่อทั้ง วรรค หรือแตกต่างจากย่อหน้าอื่นในเอกสาร ย่อหน้าใน การประมวลผลคำ เอกสารหรือบนหน้าเว็บสามารถใช้การจัดรูปแบบย่อหน้าได้ รวมถึง ทำ ประเภท ขนาดตัวอักษร , ไฮไลท์ และเยื้อง

ตัวอย่างการจัดรูปแบบย่อหน้า

เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

ย่อหน้านี้ใช้แบบอักษรขนาดเล็ก

ย่อหน้านี้ใช้แบบอักษรขนาดใหญ่

เปลี่ยนประเภทแบบอักษร

ย่อหน้านี้ใช้แบบอักษร 'Arial'

ย่อหน้านี้ใช้ประเภทฟอนต์ 'Comic Sans MS'

เปลี่ยนสีฟอนต์

ย่อหน้านี้ใช้สีแบบอักษรสีน้ำเงิน

ย่อหน้านี้ใช้สีฟอนต์สีแดง

เปลี่ยนการจัดรูปแบบตัวหนาและตัวเอียง

ย่อหน้านี้ใช้การจัดรูปแบบข้อความตัวหนา

ย่อหน้านี้ใช้การจัดรูปแบบข้อความตัวเอียง

เปลี่ยนการเน้นสี

ย่อหน้านี้ไม่มีการเน้นสี

ย่อหน้านี้มีการเน้นสีเหลือง

เปลี่ยนการเยื้องย่อหน้า

ย่อหน้านี้ไม่มีการเยื้อง

ย่อหน้านี้เยื้องโดยหนึ่ง แท็บ ตัวละคร