เซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์

ถึง เซิร์ฟเวอร์ คืออุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ยอมรับและตอบสนองต่อคำขอที่ทำผ่านเครือข่าย อุปกรณ์ที่ส่งคำขอและรับการตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์เรียกว่าไคลเอนต์ บนอินเทอร์เน็ต คำว่า 'เซิร์ฟเวอร์' โดยทั่วไปหมายถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่รับคำขอไฟล์เว็บและส่งไฟล์เหล่านั้นไปยังไคลเอนต์

ใช้สำหรับอะไร?

เซิร์ฟเวอร์จัดการ เครือข่าย ทรัพยากร ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เพื่อควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย ส่ง/รับ อีเมล , จัดการงานพิมพ์ หรือโฮสต์ a เว็บไซต์ . พวกเขายังเชี่ยวชาญในการคำนวณอย่างเข้มข้น เซิร์ฟเวอร์บางเครื่องมีภาระผูกพันกับงานเฉพาะ มักเรียกว่าทุ่มเท อย่างไรก็ตาม เซิร์ฟเวอร์จำนวนมากในปัจจุบันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกันที่รับผิดชอบอีเมล DNS , FTP และแม้กระทั่งเว็บไซต์หลายแห่งในกรณีของเว็บเซิร์ฟเวอร์

เหตุใดเซิร์ฟเวอร์จึงเปิดอยู่เสมอ

เนื่องจากมักใช้เพื่อให้บริการที่จำเป็นตลอดเวลา เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่จึงไม่เคยปิด ดังนั้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว อาจทำให้ผู้ใช้เครือข่ายและบริษัทมีปัญหามากมาย เพื่อบรรเทาปัญหาเหล่านี้ โดยทั่วไปเซิร์ฟเวอร์จะถูกตั้งค่าเป็น ทนต่อความผิดพลาด .

ตัวอย่างเซิร์ฟเวอร์

รายการต่อไปนี้มีลิงก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ประเภทต่างๆ

คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อย่างไร

กับท้องถิ่น เครือข่าย , เซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับ a เราเตอร์ หรือ สวิตซ์ ที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ทั้งหมดบนเครือข่ายใช้ เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ จะสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์นั้นและคุณลักษณะต่างๆ ของเซิร์ฟเวอร์ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อดูเว็บไซต์ ค้นหา และสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่นในเครือข่าย

เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตทำงานในลักษณะเดียวกับเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายท้องถิ่น แต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก เซิร์ฟเวอร์ได้รับมอบหมาย an ที่อยู่ IP โดย InterNIC หรือโดยโฮสต์เว็บ

โดยปกติผู้ใช้จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ server ชื่อโดเมน ซึ่งจดทะเบียนกับนายทะเบียนชื่อโดเมน เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับชื่อโดเมน (เช่น 'computerhope.com') ชื่อจะถูกแปลโดยอัตโนมัติไปยังที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์โดย แก้ไข DNS .

ชื่อโดเมนทำให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากชื่อนั้นจำง่ายกว่าที่อยู่ IP นอกจากนี้ ชื่อโดเมนยังช่วยให้ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์เปลี่ยนที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ได้โดยไม่กระทบต่อวิธีที่ผู้ใช้เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ ชื่อโดเมนยังคงเหมือนเดิมเสมอ แม้ว่าที่อยู่ IP จะเปลี่ยนไปก็ตาม

เซิร์ฟเวอร์ถูกเก็บไว้ที่ไหน?

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือองค์กร เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ มักถูกจัดเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าหรือเรือนกระจก พื้นที่เหล่านี้ช่วยแยกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อนออกจากบุคคลที่ไม่ควรเข้าถึงได้

เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ห่างไกลหรือไม่ได้โฮสต์ในไซต์จะอยู่ในศูนย์ข้อมูล ด้วยเซิร์ฟเวอร์ประเภทนี้ ฮาร์ดแวร์จะได้รับการจัดการโดยบริษัทอื่นและกำหนดค่าจากระยะไกลโดยคุณหรือบริษัทของคุณ

คอมพิวเตอร์ของฉันสามารถเป็นเซิร์ฟเวอร์ได้หรือไม่

ใช่. คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง แม้แต่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่บ้านหรือแล็ปท็อป ก็ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ด้วยสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ . ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตั้ง an FTP โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้รายอื่นในเครือข่ายของคุณ

แม้ว่าคอมพิวเตอร์ที่บ้านจะทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ได้ แต่ให้คำนึงถึงแนวคิดต่อไปนี้

  • คอมพิวเตอร์ของคุณและซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องต้องทำงานอยู่เสมอจึงจะสามารถเข้าถึงได้
  • เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณถูกใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ ทรัพยากร (เช่น การประมวลผลและแบนด์วิดท์) จะถูกลบออกจากสิ่งที่คุณมีเพื่อทำสิ่งอื่น
  • การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตสามารถเปิดคอมพิวเตอร์ของคุณให้พร้อมรับการโจมตีรูปแบบใหม่
  • หากบริการที่คุณให้บริการได้รับความนิยม คอมพิวเตอร์ทั่วไปอาจไม่มีทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการคำขอทั้งหมด