คณิตศาสตร์สูงชัน

แถบงาน

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของแถบงาน รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แท็บ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของแท็บ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เรียกดูแบบแท็บ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของการเรียกดูแบบแท็บ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

โต๊ะ

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของตาราง รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนหัวของตาราง

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของส่วนหัวของตาราง รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ยาเม็ด

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของแท็บเล็ต รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

แท็บหยุด

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของแท็บหยุด รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แท็ก

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของแท็ก รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เทป

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของเทป รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

แถบงาน

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของแถบงาน รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการงาน

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของตัวจัดการงาน รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ตัวกำหนดเวลางาน

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของ Task Scheduler รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

มุมมองงาน

วิธีใช้ Windows 10 Task View และข้อมูลพร้อมลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับมุมมองงาน

TCP/IP

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ TCP/IP (โปรโตคอลควบคุมการรับส่งข้อมูล/โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

TDP

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ TDP รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยี

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของเทคโนโลยี รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ทีสปริง

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ teespring รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

โทรเลข

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของโทรเลข รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Telnet

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของเทลเน็ต รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์หมายถึงความหมายของโทรศัพท์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง