คณิตศาสตร์สูงชัน

ไฟล์ชั่วคราว

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของไฟล์ชั่วคราว รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แม่แบบ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของเทมเพลต รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เทราไบต์

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของเทราไบต์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

โอเปอเรเตอร์ไตรภาค

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของตัวดำเนินการ ternary รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เทสเซลเลชั่น

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของเทสเซลเลชั่น รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ข้อความ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของพื้นที่ข้อความ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

กล่องข้อความ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของกล่องข้อความ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เคอร์เซอร์ข้อความ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของเคอร์เซอร์ข้อความ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของข้อความตัวอักษร รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

สามนิ้วคำนับ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของคำนับสามนิ้ว (Ctrl+Alt+Del) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

พจนานุกรม

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของพจนานุกรม รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

สารประกอบความร้อน

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของสารประกอบเชิงความร้อน รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เกลียว

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของเธรด รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องตัดเกลียว

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Threadripper รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

สายฟ้า

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Thunderbolt รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

เครื่องหมายเน้นเสียง

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของตัวหนอน รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เส้นเวลา

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของไทม์ไลน์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เวลา

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของเวลา รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

แถบชื่อเรื่อง

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของแถบชื่อเรื่อง รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เซิร์ฟเวอร์เวลา

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของเซิร์ฟเวอร์เวลา รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง