คณิตศาสตร์สูงชัน

W3C ชื่อสี

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับชื่อสี W3C รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

กำแพงสวน

ความหมายของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ Walled Garden รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

วาน

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ WAN (เครือข่ายบริเวณกว้าง) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

จะ

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของแวร์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

บูตอุ่น

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ warm boot รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บแคม

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของเว็บแคม รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บบล็อก

นิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของเว็บบล็อก (บล็อก) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

หน้าเว็บ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของหน้าเว็บ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

WEI

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ WEI (Windows Experience Index) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

เว็บเซิร์ฟเวอร์

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของเว็บเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของเว็บไซต์ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ตี

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของการตี รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

สีที่ปลอดภัยสำหรับเว็บ

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของสีที่ปลอดภัยสำหรับเว็บ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่สีขาว

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของพื้นที่ว่าง รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ไคร

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ WHOIS รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Wi-Fi

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความหมายของ Wi-Fi รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

WIMP

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ WIMP (หน้าต่าง ไอคอน เมนู ตัวชี้) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ไวลด์การ์ด

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของสัญลักษณ์แทน รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Windows 2000

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Windows 2000 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Win32

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Win32 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง