คณิตศาสตร์สูงชัน

Windows 3.0, 3.1 และ 3.11

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Windows 3.0, 3.1 และ 3.11 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Windows 95

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Windows 95 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Windows 98

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Windows 98 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมป้องกันไวรัสของ Microsoft Defender

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Microsoft Defender Antivirus รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

หน้าต่าง

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของหน้าต่าง รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Windows 10

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Windows 10 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Windows

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Windows รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Windows Server 2008

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Windows Server 2008 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

วินโดว 7

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Windows 7 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

วินโดว์ 8

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Windows 8 รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ไฟร์วอลล์ Windows Defender

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความหมายของไฟร์วอลล์ Windows Defender รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Windows Media Player

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Windows Media Player รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Windows Mobility Center

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับสิ่งที่ Windows Mobility Center ทำ รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

สภาพแวดล้อมการกู้คืนของ Windows

คำนิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ WinRE (Windows Recovery Environment) รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Windows Sysinternals

คำจำกัดความพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Winternals และ Windows Sysinternals รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ช่องค้นหาของ Windows

คำนิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของช่องค้นหาของ Windows รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

มินิดัมพ์ของ Windows

คำนิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Windows minidump รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แป้นวินโดว์

คำนิยามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของคีย์ Windows รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Windows ME

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Windows ME รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Windows Phone

คำจำกัดความของพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ของความหมายของ Windows Phone รวมถึงลิงก์ ข้อมูล และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง