เว็บเซิร์ฟเวอร์

เว็บเซิร์ฟเวอร์

คอมพิวเตอร์หรือชุดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการส่งหน้าเว็บและเนื้อหาอื่นๆ ให้กับผู้ใช้หลายราย

ตัวอย่างซอฟต์แวร์เว็บเซิร์ฟเวอร์

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์.