ตี

แบ็กสแลช aka whack

ถึง ตี หรือ wack เป็นคำที่ใช้อธิบาย a แบ็กสแลช ที่ใช้กันทั่วไปในโฟลเดอร์คอมพิวเตอร์หรือโฟลเดอร์เครือข่าย เส้นทาง . ด้านล่างนี้คือตัวอย่างการใช้การตี

บันทึก

บางครั้งใช้ตีเพื่ออธิบาย a เฉือนไปข้างหน้า อย่างเช่นในอินเตอร์เน็ต URL . อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายทับมักจะเรียกว่า ' สแลช '

โฟลเดอร์คอมพิวเตอร์และเส้นทางไฟล์

C Windows System32 system.ini is equal to C:WindowsSystem32system.ini

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โฟลเดอร์ & เส้นทางของไฟล์ , ตีจะใช้หลังจาก อักษรระบุไดรฟ์ ซึ่งก็คือ 'C:' (C ลำไส้ใหญ่ ) ในตัวอย่างข้างต้น

นอกจากนี้ยังใช้การตีหลังจากแต่ละโฟลเดอร์ในเส้นทางของโฟลเดอร์ ในตัวอย่างข้างต้น 'Windows' และ 'System32' คือชื่อโฟลเดอร์ในพาธ

สุดท้าย 'system.ini' คือ ชื่อไฟล์ และอยู่ในรายการสุดท้ายในโฟลเดอร์ & เส้นทางของไฟล์

เส้นทางโฟลเดอร์เครือข่าย

 ComputerHope Help Laptops is equal to \ComputerHopeHelpLaptops

ใน เครือข่าย เส้นทางของโฟลเดอร์ การตีจะใช้สองครั้งที่จุดเริ่มต้นของเส้นทาง โดยปกติ ชื่อของคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่มีโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจะแสดงอยู่หลังการตีสองครั้งแรก ในตัวอย่างข้างต้น 'ComputerHope' คือชื่อของเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย

หลังจากชื่อเซิร์ฟเวอร์ ตีอีกครั้ง ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ หากมีหลายโฟลเดอร์ในเส้นทางเครือข่าย จะใช้การตีระหว่างแต่ละชื่อโฟลเดอร์ ในตัวอย่างข้างต้น 'Help' และ 'Laptops' คือชื่อโฟลเดอร์